تیم راهکار تجارت پایا

آشنایی با تیم ما

شیدا زارعی
مدیر بازرگانی

مینا فارغ التحصیل رشته سخت افزار از کودکی به دنیای ریاضیات و صفر و یک

محمود زارعی
مدیر عامل

سمانه فارغ التحصیل رشته نرم افزار در مقطع کارشناسی از دانشگاه شیخ بهایی می باشد.