مزایای شرکت راهکار تجارت پایا

ترخیص سریع

هزینه مناسب

۲۰ سال سابقه

مشاوره رایگان

  • در زمینه اطلاعات مرتبط با فعالیتمان به روز هستیم.
  • همکاری با کشور امارات که سبب تسهیل ارتباطات بین المللی می شود.
  • خدماتی که راهکار تجارت پایا ارائه می دهد مجموعه ای کامل است که شامل حواله ارزی ، خرید ، اخذ مجوز ، حمل ، صادرات، واردات ، ترخیص و … می شود.
  • اشراف اطلاعاتی تیم مشاوره راهکار تجارت پایا اشراف اطلاعاتی کامل در مسائل فنی گمرک دارد.
  • تحت هر شرایطی به تعهدات مالی و حقوقی مذکور در قرارداد پایبندیم.
  • مواد قراردادها در مجموعه راهکار تجارت پایا به گونه ای تنظیم شده اند که در هیچ صورتی کارفرما متضرر نخواهد شد.
  • توجه به کسب المان های بین المللی نظیر گواهینامه ایزو ،رتبه بندی کارت اقتصادی و …

خدمات ما

ترخیص کالای شما از گمرکات کشور

خرید و واردات کالای شما از سراسر دنیا

صادرات کالا به قطر و امارات

مشاوره بازرگانی در تمامی مراحل کار

مشتریان ما

مقالات