مشاوره بازرگانی

شرکت راهکار تجارت پایا از ابتدایی ترین مرحله ی واردات به شما مشاوره میدهد و در امر خرید کالا از سراسر جهان تا حمل و نقل به بنادر ایران تمامی اقدامات را انجام میدهد.

ارزش گذاری کالای شما
مجوزهای مورد نیاز
حمل و نقل
همکاری در ترخیص
ارزش گذاری کالای شما

ابتدا برای ارزش گذاری با توجه به ارزش کالا با گرفتن استعلام از سراسر دنیا بهترین ارزش را به شما پیشنهاد میکنیم.

مجوزهای مورد نیاز

سپس با در اختیار داشتن کارت بازرگانی در اسرع وقت مجوز های مورد نیاز را برای شما اخذ میکنیم.

حمل و نقل

شما را راهنمایی کنیم تا برای حمل و نقل بهترین روش را انتخاب کنید تا از لحاظ اقتصادی و زمانی به نفع شما باشد.

همکاری در ترخیص

در نهایت پس از طی مراحل بالا ما میتوانیم کالای مورد نظر شما را ترخیص کرده و به دست شما برسانیم و یا در این رابطه بهترین مشاوره را به شما رائه دهیم.

فهرست